Investeringsobjekter som Bitcoin, Ethereum og andre kryptovalutaer er svært volatile uregulerte investeringsobjekter. Det er ingen EU investor-beskyttelse.