Ordet ‘Yoga’ betyr ‘forening.’ Union betyr at du begynner å oppleve universaliteten til hvem du er. For eksempel beviser moderne vitenskap for deg i dag uten tvil at hele eksistensen bare er én energi som manifesterer seg i forskjellige former. Hvis dette vitenskapelige faktum blir en levende realitet for deg – at du begynner å oppleve alt som ett – så er du i Yoga. Når du er i Yoga, opplever du alt som en del av deg selv. Det er frigjøring, det er mukti, det er ultimate frihet.”