Yoga er ikke en serie med fysiske øvelser, yoga er en vitenskap om mennesket, du kan på en måte si at yoga er en manual for livet, på samme måte som du har en manual til telefonen din.