Når vi sier sadhana, snakker vi ikke om noe spesielt aspekt. Vi snakker om å bruke alle aspekter av livet – både indre og ytre – slik at det er en kontinuerlig pleie for livet ditt. Fordi selve naturen til et menneske er slik, med mindre det er en viss dynamikk, en bevegelse i livet hans mot forbedring i og utenfor seg selv, vil han føle seg frustrert. Han må fortsette å flytte til en nyere og nyere mulighet. Sadhana er det som legger til rette for det.

Alt kan være sadhana. Måten du spiser på, måten du sitter på, måten du står på, måten du puster på, måten du leder kroppen, sinnet og energiene og følelsene på – dette er sadhana. Sadhana betyr ikke noen spesifikk type aktivitet, sadhana betyr at du bruker alt som et verktøy for ditt velvære.

Hva er en sadhana-praksis?

Sadhana er din daglige åndelige praksis. Du kan begynne med å sette av litt tid hver dag til å øve på teknikker og aktiviteter som meditasjon, yoga, sang og lesing av hellig litteratur. Men hvis du er oppriktig i din åndelige reise, vil hele livet ditt til slutt reflektere din Sadhana

Før du starter sadhana, bør du fjerne eventuelle gjenstander fra kroppen din, spesielt metaller. Hvis du tar et bilde av elektromagnetiske bølger, vil selv en liten gjenstand skape en viss sirkulasjon rundt seg selv. Hvis du legger en gjenstand på kroppen din, vil det ha en tendens til å forstyrre den frie bevegelsen av energi.

Trusted by some of the biggest brands

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.